Kenmerken van hooggevoeligheid

Wat is hooggevoeligheid?

Uit onderzoek blijkt dat maar liefst één op de vijf personen hooggevoelig is. Hooggevoeligheid is geen ziekte, zoals vaak onterecht wordt gedacht, maar een karaktereigenschap.
Iemand die hooggevoelig is ‒ ook wel aangeduid als ‘Highly Sensitive Person’ (HSP) ‒ heeft een sterker ontwikkeld centraal zenuwstelsel dan gemiddeld. Dat betekent concreet dat zo iemand subtieler waarneemt en gevoeliger is voor indrukken en prikkels (zowel van buitenaf als binnenuit).

Meer te verwerken

De meeste mensen hebben een paar ‘antennes’, iemand die hooggevoelig is heeft er veel meer. Alle opgevangen informatie en indrukken moeten worden verwerkt.

Ieder moment van de dag doen we indrukken op via onze zintuigen (horen, zien ruiken, proeven en voelen). Doordat hooggevoeligen veel meer waarnemen raken ze sneller uit balans en komen dan onvoldoende toe aan het ontwikkelen en gebruikmaken van hun talenten. Respect opbrengen voor je kwetsbaarheid en je ‘eigenaardigheden’ is een eerste stap naar het heroveren van je innerlijke kracht.

Kenmerken van hooggevoeligheid:

Stemmingen aanvoelen | veel dromen | diep geraakt worden door muziek, kunst en natuur | eigen emoties en die van anderen intenser ervaren | perfectionisme | moeite hebben met structuur en planning | mogelijk paranormale gave hebben | geven 120% in werk en relaties | groot verantwoordelijkheidsgevoel | sneller last van stress, spanningen en fysieke klachten, zoals allergieën en chronische vermoeidheid |  gevoel voor humor | veel waarde hechten aan respect en rechtvaardigheid | goed in advies geven, want doorzien processen en mensen sneller | dienstbaar | groter risico op stemmingswisselingen, depressie, angsten en verslavingen | sterke intuïtie | zorgzaam | creatief | kunnen goed luisteren.

Sommige kenmerken ervaren hooggevoeligen vooral als een last. Door bewustwording van je hooggevoeligheid en het aanpassen van je leefwijze, kun je in toenemende mate van de voordelen gaan genieten en van toegevoegde waarde zijn.

Hooggevoeligheid wordt dan je meest krachtige instrument!

Add A Comment